Accueil » ZPRÁVY » Test osobnosti: vyberte si kresbu a zjistěte, jak vaše minulost ovlivnila vaši současnost.

Test osobnosti: vyberte si kresbu a zjistěte, jak vaše minulost ovlivnila vaši současnost.

Obsah

Tento test osobnosti, který se stal virálním na internetu, vám pomůže zjistit přímý dopad vašich traumat na vaše vlastnosti. Jak víte, události z minulosti mají zásadní vliv na to, kým se staneme v přítomnosti i v budoucnosti. Proto je důležité znát důsledky určitých událostí, které vedly k tomu, že jsme se stali osobností, jakou jsme nyní. Aby byl tento test účinný, je třeba, abyste předtím, než se pustíte do výkladu, poctivě zvolili tabulku.

Interpretace grafu 1

Pokud jste vybrali první graf, ukazuje to na nejistotu. Ta se časem vyvinula v důsledku traumatické události, kterou jste zažili v mladším věku. Stejné trauma má za následek snížení vašeho sebevědomí. Kromě toho máte velké potíže navazovat vztahy s ostatními. Je pro vás obtížné se k nim přiblížit, protože se bojíte, že je urazíte nebo že vás prostě budou ignorovat.

Když o vás někdo řekne něco špatného nebo pronese negativní poznámku, máte tendenci brát si to velmi osobně. To ukazuje, že se řídíte tím, co říkají ostatní, a je to něco, na čem byste měli opravdu zapracovat. Po prožitém traumatu trvá nějakou dobu, než se znovu vybudujete, ale určitě se vám to podaří!

Výklad grafu 2

Pokud jste zvolili druhý graf, znamená to, že jste člověk, který nedůvěřuje snadno.. Po traumatu, které vás obzvlášť rozrušilo, jen zřídkakdy otevíráte své srdce ze strachu, abyste ho znovu nezlomili. To neznamená, že jste chladný člověk, právě naopak! Pro své okolí jste vždy dobrou společností, protože rádi nasloucháte druhým. Vy si na ně uděláte čas, aby se vám svěřili, ale vy to samé neuděláte, nebo to uděláte jen zřídka.

Bojíte se, že vám někdo ublíží a zradí vás tím nejhorším způsobem. Také se příliš nevyjadřujete o svých pocitech k lidem kolem vás. Určitě je máte rádi, ale skoro nikdy jim to neřeknete, protože jste přesvědčeni, že to už vědí. Někdy však našim blízkým prospěje, když jim řekneme, že je máme rádi, a oni nejsou výjimkou.

Výklad grafu 3

V případě, že jste si vybrali třetí graf, znamená to, že jste člověk, který stále hledá uznání. Toto přijetí může přijít od úplně cizích lidí i od lidí ve vašem okolí, kteří si ze všeho nejvíc přejí, aby vás měli rádi a přijali vás. Někdy uděláte cokoli, aby vaši blízcí schválili, co děláte. Tato velká závislost je důsledkem traumatické události, která vás přiměla spoléhat se při realizaci svých projektů na oči druhých.

Neustále usilujete o dokonalost, ale bojíte se chyb. To často představuje skutečnou překážku vašeho úspěchu. Na druhou stranu se vždycky snažíte udělat to nejlepší, dát ze sebe to nejlepší. Bohužel to neděláte pro sebe, ale hlavně pro své okolí. Je vhodné být opatrný, protože situace se může obrátit proti vám a hrozí, že z dlouhodobého hlediska vyhoříte.

Interpretace grafu 4

Pokud vás nejvíce zaujal čtvrtý graf, patříte k lidem, kteří se bojí opuštění. Někdy děláte víc než dost, abyste si lidi udrželi. Nechcete být se svými myšlenkami sami nebo izolováni, protože se bojíte, že vás přemohou. Pravděpodobně jste zažili emocionální šok, který vás přivedl do tohoto stavu.

Vždy se můžete nacházet obklopeni svými přáteli nebo lidmi, kteří vás mají rádi, jen tak se můžete cítit úplní. Je nejvyšší čas, abyste se naučili být samostatní. Zpočátku to nebude snadné. Začněte postupně dělat věci sami a sami. Tak se o sobě dozvíte více, naučíte se vážit si své vlastní přítomnosti. Uvidíte, že být v míru sám se sebou může být velmi prospěšné.

mm
O autorze, Michal
Jako autorka pro sklapnimobil publikuji testy osobnosti, optické iluze a další zábavné články, například o astrologii. Ráda sleduji nejnovější trendy a sdílím je s ostatními.