Pravidla soutěže

Průběh soutěže #SklapniMobil

Registruj se do Adventního kalendáře zdravého používání mobilu #SklapniMobil na adrese www.sklapnimobil.cz nebo www.sklapnimobil.cz/sk, snaž se plnit denní výzvy a zúčastni se soutěže o skládací smartphony Samsung Galaxy Z Flip3 a Samsung Galaxy Z Fold3! Každý týden losujeme 1 výherce telefonu ze všech registrovaných na české mutaci stránky www.sklapnimobil.cz a 1 výherce ze všech registrovaných na slovenské mutaci stránky www.sklapnimobil.cz/sk.

Čím dříve se do adventního kalendáře přihlásíš, tím větší máš šanci vyhrát. Do týdenního slosování budou totiž vždy znovu zahrnuti všichni registrovaní od zahájení soutěže, s výjimkou těch, kteří již vyhráli. Zda se ti podařilo všechny výzvy splnit, nebudeme kontrolovat, ale každá snaha se počítá!

Pravidla soutěže

Tento text obsahuje závazná pravidla soutěže o ceny: 6 ks Samsung Galaxy Z Flip3 128GB a 2 ks Samsung Galaxy Z Fold3 256GB (dále jen „soutěž“). Pravidla soutěže jsou v tomto plném znění zveřejněna na internetových stránkách soutěže www.sklapnimobil.cz  a www.sklapnimobil.cz/sk (dále jen „internetové stránky soutěže“) a v sídle pořadatele soutěže na adrese Taktiq Communications s.r.o., Malá Štupartská 634/7, Praha 1, 110 00, kde jsou zpřístupněna k nahlédnutí všem osobám bez omezení.

I. Cíl soutěže

Cílem soutěže je vybrat výherce cen Samsung Galaxy Z Flip3 128 GB a Samsung Galaxy Z Fold3 256 GB z registrovaných účastníků výzvy Adventního kalendáře zdravého používání mobilu #SklapniMobil.

II. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem i organizátorem soutěže je společnost Taktiq Communications s.r.o, se sídlem Malá Štupartská 634/7, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 02517116, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „organizátor“).

Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společnostmi Google LLC nebo Meta Platforms, Inc., (dříve Facebook, Inc.). Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pouze organizátorovi soutěže a nikoli těmto společnostem. Poskytnuté informace budou použity pouze pro soutěžní a marketingové účely.

III. Doba trvání soutěže a místo soutěže

Soutěž bude zahájena 28. listopadu 2021 a potrvá do 22. prosince 2021 23:59. Soutěž se koná výlučně na internetových stránkách www.sklapnimobil.cz, a to zvlášť na české mutaci www.sklapnimobil.cz a slovenské www.sklapnimobil.cz/sk . Na české stránce www.sklapnimobil.cz  proběhnou čtyři slosování ve dnech 5. 12. 2021, 12. 12. 2021, 19. 12. 2021 a 23. 12. 2021. Na slovenské stránce www.sklapnimobil.cz/sk proběhnou rovněž čtyři slosování ve dnech 5. 12. 2021, 12. 12. 2021, 19. 12. 2021 a 23. 12. 2021. Výsledky všech losování budou uveřejněny tentýž den na příslušných internetových stránkách soutěže.

IV. Průběh a podmínky soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba plně způsobilá k právnímu jednání s adresou pro doručování v České republice nebo Slovenské republice, nebo osoba s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „účastník“).
 2. Podmínkou účasti v soutěži je (i) dodržování a splnění pravidel soutěže; (ii) přihlášení se na internetové stránky soutěže prostřednictvím jména a e-mailové adresy nebo účtu Google či Facebooku.
 3. Do soutěže se smí za celou dobu trvání soutěže přihlásit jedna fyzická osoba pouze jedenkrát, a to buď na české stránce www.sklapnimobil.cz, nebo na slovenské stránce www.sklapnimobil.cz/sk. Do soutěže se nelze přihlásit na obou stránkách zároveň.   
 4. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit účastníka za porušení pravidel soutěže, a to bez jakékoli náhrady škody, která jeho vyřazením může vzniknout.
 5. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
 6. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci organizátora soutěže, jeho dodavatelé nebo zaměstnanci dodavatelů a osoby výše uvedeným osobám blízké.

V. Získání výhry

O výhercích soutěže rozhoduje organizátor podle následujících pravidel:

 1. Samsung Galaxy Z Flip3 získá 1 účastník ze všech, kteří se registrovali do soutěže v období 28.11.2021 až 4.12.2021 23:59 hodin na stránce www.sklapnimobil.cz. Výběr výherce bude proveden náhodným losováním (s použitím elektronického generátoru náhodných čísel) ze strany organizátora a uveřejněn dne 5. 12. 2021 na stránce www.sklapnimobil.cz
 2. Samsung Galaxy Z Flip3 získá 1 účastník ze všech, kteří se registrovali do soutěže v období 28.11.2021 až 4.12.2021 23:59 hodin na stránce www.sklapnimobil.cz/sk. Výběr výherce bude proveden náhodným losováním (s použitím elektronického generátoru náhodných čísel) ze strany organizátora a uveřejněn dne 5. 12. 2021 na stránce www.sklapnimobil.cz/sk.
 3. Samsung Galaxy Z Flip3 získá 1 účastník ze všech, kteří se registrovali do soutěže v období 28.11.2021 až 11.12.2021 23:59 hodin na stránce www.sklapnimobil.cz, a kteří dosud v této soutěži nevyhráli. Výběr výherce bude proveden náhodným losováním (s použitím elektronického generátoru náhodných čísel) ze strany organizátora a uveřejněn dne 12. 12. 2021 na stránce www.sklapnimobil.cz
 4. Samsung Galaxy Z Flip3 získá 1 účastník ze všech, kteří se registrovali do soutěže v období 28.11.2021 až 11.12.2021 23:59 hodin na stránce www.sklapnimobil.cz/sk, a kteří dosud v této soutěži nevyhráli. Výběr výherce bude proveden náhodným losováním (s použitím elektronického generátoru náhodných čísel) ze strany organizátora a uveřejněn dne 12. 12. 2021 na stránce www.sklapnimobil.cz/sk
 5. Samsung Galaxy Z Flip3 získá 1 účastník ze všech, kteří se registrovali do soutěže v období 28.11.2021 až 18.12.2021 23:59 hodin na stránce www.sklapnimobil.cz, a kteří dosud v této soutěži nevyhráli. Výběr výherce bude proveden náhodným losováním (s použitím elektronického generátoru náhodných čísel) ze strany organizátora a uveřejněn dne 19. 12. 2021 na stránce www.sklapnimobil.cz
 6. Samsung Galaxy Z Flip3 získá 1 účastník ze všech, kteří se registrovali do soutěže v období 28.11.2021 až 18.12.2021 23:59 hodin na stránce www.sklapnimobil.cz/sk, a kteří dosud v této soutěži nevyhráli. Výběr výherce bude proveden náhodným losováním (s použitím elektronického generátoru náhodných čísel) ze strany organizátora a uveřejněn dne 19. 12. 2021 na stránce www.sklapnimobil.cz/sk
 7. Samsung Galaxy Z Fold3 získá 1 účastník ze všech, kteří se registrovali do soutěže v období 28.11.2021 až 22.12.2021 23:59 hodin na stránce www.sklapnimobil.cz, a kteří dosud v této soutěži nevyhráli. Výběr výherce bude proveden náhodným losováním (s použitím elektronického generátoru náhodných čísel) ze strany organizátora a uveřejněn dne 23. 12. 2021 na stránce www.sklapnimobil.cz
 8. Samsung Galaxy Z Fold3 získá 1 účastník ze všech, kteří se registrovali do soutěže v období 28.11.2021 až 22.12.2021 23:59 hodin na stránce www.sklapnimobil.cz/sk, a kteří dosud v této soutěži nevyhráli. Výběr výherce bude proveden náhodným losováním (s použitím elektronického generátoru náhodných čísel) ze strany organizátora a uveřejněn dne 23. 12. 2021 na stránce www.sklapnimobil.cz/sk

Výherci budou zveřejněni organizátorem soutěže na internetových stránkách soutěže a dostanou oznámení o výhře prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou při registraci. Výherci budou rovněž oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. V případě, že organizátor do 10 dnů od oznámení výhry neobdrží od účastníka soutěže potvrzení o oznámení výhry, nebude výhra udělena. Výherce souhlasí s tím, že pokud se s organizátorem nedomluví jinak, bude mu výhra předána osobně v sídle organizátora nebo doručena poštou. 

VI. Další práva a povinnosti

 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje bez nároku na jakoukoli kompenzaci účastníka soutěže právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, pozastavení, předčasného ukončení nebo vyloučení konkrétního účastníka ze soutěže zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže ze strany účastníka, z důvodu podezření z nekalé manipulace při hlasování nebo při podezření z jiného závadného chování ze strany účastníka.
 2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel kdykoliv v průběhu trvání soutěže, a to i opakovaně. Případná změna pravidel bude zveřejněna na internetových stránkách soutěže. Nárok na získání výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 3. Organizátor soutěže tímto informuje podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů účastníky o tom, že osobní údaje poskytnuté v souladu s pravidly soutěže budou v rozsahu jména a e-mailu registrovaného na internetových stránkách soutěže. V případě výhry bude výherce kontaktován e-mailem, pod který je registrován přímo a případně požádán o sdělení poštovní adresy pro účely doručení výhry. Osobní údaje nebudou organizátorem využité k následnému marketingu. Zpracovatelem osobních údajů je organizátor soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Subjekt údajů má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu, a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvedené osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám. Účastník může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Účastí v soutěži účastník uděluje svůj souhlas ke zpracování osobních údajů v tomto rozsahu, a to pro účely organizace a vyhodnocení soutěže a k plnění práv a povinností vyplývajících z pravidel soutěže v souvislosti s účastí účastníka v soutěži. Souhlas účastníka se zpracováním osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži.
 4. Účastí v soutěži každý účastník akceptuje, že organizátor soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem stanovena.
 5. Účast v soutěži je dobrovolná a účastníci svojí účastí vyjadřují souhlas s jejími pravidly.
 6. Přijetím těchto pravidel a účastí v soutěži účastník potvrzuje, že se zněním těchto pravidel seznámil a souhlasí s nimi.
 7. Tato soutěž se řídí českým právem.